Öğr. Gör. SEVAL AYGÜN ÖZDEMİR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. SEVAL AYGÜN ÖZDEMİR

T: (0282) 250 4222

M saygun@nku.edu.tr

W saygun.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Saray Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME ABD
Öğrenim Yılları: 2017-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME ABD - MUHASEBE VE FİNANS BİLİM DALİ
Öğrenim Yılları: 2009-2011
Tez:
Lisans
Üniversite: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2004-2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
2017-
Öğr. Gör. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
2011-2017
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
2017-2017
Öğrenci Temsilciliği Seçim Komisyonu NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MYO
2017-
Staj Birim Komisyonu NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2017-
Eğitim-Öğretim Birim Komisyonu NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2017-
Yüksekokul Kurulu Üyeliği DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
2012-2017
Program Başkanı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
2012-2017
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAŞ M., MISIRDALI YANGİL F., AYGÜN S., Entelektüel Sermaye Alanında yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi :2002-2012 Dönemi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol. 10, pp. 207-226, 2014.
Özgün Makale TR DİZİN
2. MISIRDALI YANGİL F., BAŞ M., AYGÜN S., Genel ve Örgütsel Sinisizm Bağlamında Otel Çalışanları Üzerine İnceleme, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 1, pp. 99-112, 2014.
Özgün Makale TR DİZİN
Aldığı Sertifikalar
Eta Bilgisayar Programları, Yer:İstanbul, 22.07.2012-29.07.2012.